TFXI

ประเภทบัญชี

บัญชีส่วนตัวนักลงทุน

ค่าคงที่มาตรฐาน

ตัวแปรมาตรฐาน

พรีเมี่ยม

แพลตตินั่ม

วีไอพี

(i) ขึ้นอยู่กับการทดสอบงบจัดสรรและการประเมินความเสี่ยง

เริ่มการเทรดทันที

ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น